Novakidschool.com zľavové kupóny (3x)www.novakidschool.com/sk

Novakid je online anglická škola pre deti vo veku 4 - 12 rokov, ktorá poskytuje kurzy s rodenými hovorcami pomocou učebných osnov, ktoré zodpovedajú európskym normám CEFR.